<Lagra/få åtkomst till filer>

Ange inställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.

<Gemensamma inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>
Ange de gemensamma inställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.

<Brevlådeinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>
Ange brevlådans inställningar.

<Inställn. för avancerat utrymme>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>
Ange inställningarna Avancerat utrymme.

<Nätverksinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>
Ange nätverksinställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.

<Minnesenhetsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>
Ange inställningarna för minnesenheten.
9HUY-0UE