<Minnesenhetsinställningar>

Ange inställningarna för minnesenheten.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd scannings-/utskriftsfunktion>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Denna inställning låter dig spara dokument lagrade i minnesenheten samt skriva ut filer från minnesenheten. Begränsa användning av minnesenhet
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd scannings-/utskriftsfunktion>
<Använda scanningsfunktion>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd utskriftsfunktion>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Du kan ange om genvägar till tillgängliga funktioner ska visas när minnesenheter är anslutna. Sätta i en minnesenhet
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HUY-0UW