<Funktionsinställningar för autentisering>

Ange inställningarna för att förbättra den effektiva säkerheten på autentiseringsfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tillåt ej autentisering med avdelnings-ID och -PIN>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Funktionsinställningar för autentisering>
Välj om du vill förhindra autentisering med avdelnings-ID och -PIN när du från arbetar från skrivaren/scannern/faxen. Om <På> har valts, tillåts inte heller autentisering med systemansvarig-ID och -PIN vid hantering från ett enhetshanteringsprogram.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt ej autentisering med avdelnings-ID och -PIN>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Jobb som begränsas av den här inställningen avbryts på maskinen.

<Låsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Funktionsinställningar för autentisering>
Välj om du vill spärra användare från inloggning för en viss tidsperiod efter ett visst antal i följd ogiltiga inloggningsförsök. Den här inställningen gäller inte för autentisering med avdelnings-ID eller PIN-kod, eller autentisering för brevlådan.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Låsinställningar>
<Aktivera låsning>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Gränsvärden för låsning>: 1 till 10ggr
<Låsperiod>: 1 till 60 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Användare kan blockeras från inloggning efter ett angivet antal i följd ogiltiga inloggningsförsök om åtgärder utförs på Windows eller andra operativsystem, eller från program som använder FTP, IPP, SNMPv3, SMB eller WebDAV.
9HUY-0WL