<DNS-inställningar>

Ange DNS-inställningar (Domain Name System) för att konvertera värdnamn (domännamn) till IP-adresser.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<DNS-serveradress - inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange inställningar för DNS-serveradress. Göra DNS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IPv4>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<DNS-värd/domännamn - inst.>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange värdnamn och domännamn för maskinen. Göra DNS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IPv4>
<Värdnamn>: Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domännamn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Använd samma värd-/domännamn som IPv4>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Värdnamn>: Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domännamn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för Dynamisk DNS-uppdatering>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange om du vill använda den automatiska uppdateringen om mappningen mellan värdnamn och IP-adress ändras på en miljö som DHCP. Göra DNS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IPv4>
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera tillståndslös adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera manuell adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Reg. tillståndsstyrd adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<mDNS-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange inställningar för att använda DNS-funktionen på ett system som inte har någon DNS-server. Göra DNS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<mDNS-inställningar>
<Använd IPv4 mDNS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd IPv6 mDNS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd samma mDNS-namn som IPv4>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HUY-0R6