<Nätverk>

Ange nätverksinställningarna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Du kan skriva ut inställningarna i <Nätverk>. Skriva ut en inställningslista
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utmatningsrapport>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Om denna inställning är <På> kan du ändra nätverksinställningar. Om nätverksanslutningsfel uppstår visas ett meddelande på maskinens pekskärm. Avbryta nätverksinställningslåset
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<TCP/IP-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningarna som gör att maskinen kan användas i ett TCP/IP-nätverk.

<SNMP-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange SNMP-inställningar. Övervaka och styra via SNMP
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd SNMPv1>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange dedikerad grupp>
<Dedikerad grupp>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange gruppnamn 1>
<Gruppnamn 1>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gruppnamn>: publik
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange gruppnamn 2>
<Gruppnamn 2>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gruppnamn>: publik2
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd SNMPv3>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Administratörsinställningar>
<Använd administratör>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Krypteringslösenord>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd samma lösenord som för autentisering>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarinställningar>
<Användare På/Av>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställningar> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaljer/redigera> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställningar> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Hämta skrivarhanteringsinformation från värd>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Neka SNMP-paket i viloläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange om MIB för värdresurserna följer specifikationerna för RFC2790.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Reserverad port - inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du vill konfigurera/referera till detaljerad information om maskinen från Canon-drivrutiner eller verktygsprogramvara.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Reserverad port - inställningar>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du sätter detta till <Av> kanske vissa program som använder dedikerade portar inte kan användas.

<Autentiseringsmetod dedikerad port>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange autentiseringsmetod för den dedikerade porten.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
<Läge 1>, <Läge 2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om inställningen är satt till <Läge 2> använder kommunikation genom den dedikerade porten ett säkert läge. Du kan därmed komma att inte kunna ansluta från enhetshantering, programvara eller drivrutiner etc.

<Använd skrivarköfunktion>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange om det ska gå att buffra utskriftsjobb som skickas till maskinen på maskinens lagringsenhet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd skrivarköfunktion>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Väntetid för Anslutning vid start>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange väntetid för att ansluta till ett nätverk från det att maskinen startas. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Väntetid för Anslutning vid start>
0 till 300 s
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för Ethernet-drivrutin>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för Ethernet-drivrutinen. Göra Ethernet-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Identifiera automatiskt>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsläge> (Av): <Halvduplex>, <Full duplex>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet-typ> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<MAC-adress>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Inställningar viloläge prioritet>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Lägg en prioritet på antingen hastigheten för att vakna från viloläge eller spara strömförbrukning under viloläge.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar viloläge prioritet>
<Avslutshastighet>, <Energispar>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<IEEE 802.1X-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningarna för IEEE 802.1X. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IEEE 802.1X>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inloggningsnamn>
Inloggningsnamn
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verifiera autentiseringsserverns certifikat>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verifiera autentiseringsservers namn>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringsservernamn>
Autentiseringsservernamn
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd TLS>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>
Ange som standardnyckel
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Nyckel och certifikat)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Använd TTLS>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS-inställningar (TTLS-protokoll)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd PEAP>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn>
Namn på den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord>
Lösenord för den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Samma anv.namn som inloggn.namn>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du sätter <IEEE 802.1X-inställningar> till <På> försätts maskinen inte helt i viloläge.

<Brandväggsinställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange de paketfiltreringsinställningar som endast tillåter kommunikation mellan enheter som har en specifik IP-adress och MAC-adress.

<Använd Mopria>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut data direkt från mobila enheter som stöder Mopria®, som smartphones och surfplattor. Använda maskinen med program
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd Mopria>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Use AirPrint>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut direkt från en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac som stöder AirPrint. Använda AirPrint
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Use AirPrint>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa fel för AirPrint>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Du kan specificera om en felskärm ska visas på kontrollpanelen om utskrift inte kan utföras som förväntat på grund av ett problem med utskriftsinnehållet med AirPrint.
Om inställning <På> har valts visas en felskärm på kontrollpanelen. Avbryt jobbet när du har kontrollerat felskärmen.
Om inställning <Av> har valts visas ingen felskärm på kontrollpanelen, utan jobbet blir kvar i jobbhistoriken med <FEL> indikerat.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa fel för AirPrint>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd IPP överallt>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut direkt från en IPP Everywhere-kompatibel maskin med Linux eller Chromebook. Använda maskinen med program
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPP överallt>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange inställningarna för Universal Print. Utskrift med hjälp av Microsoft Cloud Service (Universal Print)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: på, av
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: , av
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: , av
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Ej registrerat>
<Registrerad>
<Kontr...>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Informationsinställningar för enhetsposition>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange informationsinställningarna för enhetsposition. Använda AirPrint
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Informationsinställningar för enhetsposition>
<Latitud>: Ange latitud.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Longitud>: Ange longitud.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Välj gränssnitt>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Välj om du vill använda fristående fast nätverk eller fristående nätverk, fast nätverk och trådlöst nätverk samtidigt eller ett fast nätverk och ett annat fast nätverk samtidigt. Välj metod för nätverksanslutning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj gränssnitt>
<Fast LAN>, <Trådlöst LAN>, <Fast LAN + Fast LAN>, <Fast LAN + Trådlöst LAN>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du ställer in detta till <Trådlöst LAN> eller <Fast LAN + Trådlöst LAN> måste <Energiförbrukning i viloläge> ställas in manuellt till <Hög>. <Energiförbrukning i viloläge>

<Trådlöst LAN>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för trådlöst nätverk.

<Inställn. direktanslutning>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för direktanslutning.

<Bluetooth-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange Bluetooth-inställningarna.
Beroende på när du köpte maskinen kanske du inte kan använda Bluetooth-funktionen.

<Inställningar underlinje>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningarna för underlinjen (trådlöst LAN eller ett separat trådbundet LAN) när ett trådbundet LAN och ett trådlöst LAN, eller ett trådbundet LAN och ett annat trådbundet LAN, båda används samtidigt.

<Inställningar statisk cirkulering>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för statisk routning för IPv4-adresser. Ställa in statisk routning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar statisk cirkulering>
<Använd statisk cirkulering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Redigera>
<Adress> (<0.0.0.0>), <Prefixlängd> (1 till 32), <Gatewayadress> (<0.0.0.0>)
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HUY-0R2