Spara dokument i minnesenheten

Följ anvisningarna nedan för att konvertera scannade dokument till ett filformat som ofta stöds av en dator för att spara i minnesenheten. Du kan använda denna metod när du behöver flytta filer till en dator inte är ansluten till ett nätverk.
Du kan inte lagra dokument i minnesenheten om det inte finns något ledigt utrymme tillgängligt.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och lagra>. Skärmbilden <Hem>
Om <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> är inställt på <På>, visas en genväg till <Scanna och lagra i minnesenhet> när du sätter i en minnesenhet. Tryck på <Scanna och lagra i minnesenhet> och gå vidare till steg 4. <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>Sätta i en minnesenhet
3
Tryck på <Minnesenhet>.
4
Välj önskad minnesenhet.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Arbeta med filer och mappar på en minnesenhet.
5
Visa lagringsplatsen och tryck på <Scanna>.
6
Ange lämpliga scanningsinställningar.
För scanningsinställningar se Inställningsskärm och åtgärder för att scanna och spara.
7
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sparas som filer.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp) <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
Om du vill kontrollera resultatet trycker du på  (Statusmonitor) <Lagra>  <Jobblogg>. Om <FEL> visas, har filen inte sparats. Försök igen.
9HUY-0F5