Configurarea firewall-ului liniei secundare

Puteţi să stabiliţi dacă se permite comunicarea numai cu dispozitivele care au adresa IP specificată pentru comunicarea cu linia secundară.
Numai adresele IPv4 pot fi înregistrate pentru linia secundară.
Pentru informaţii despre adresele exceptate şi numerele de porturi exceptate care pot fi utilizate pentru comunicaţie şi sunt înregistrate în mod implicit, consultaţi Funcţii de administrare.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Firewall Settings].
Selectaţi filtrul care corespunde adresei IP ţintă. Pentru a restricţiona datele trimise de la aparat la un computer, selectaţi [IPv4 Address: Outbound Filter]. Pentru a restricţiona datele primite de la un computer, selectaţi [IPv4 Address: Inbound Filter].
4
Specificaţi setările pentru filtrarea pachetelor.
Selectaţi regulile implicite pentru a permite sau respinge comunicare altor dispozitive cu aparatul şi apoi specificaţi adresele IP pentru excepţii.
[Use Filter]
Selectaţi caseta pentru a restricţiona comunicarea. Debifaţi caseta pentru a dezactiva restricţiile.
[Default Policy]
Selectaţi condiţia preliminară pentru a permite sau a respinge comunicaţia altor dispozitive cu aparatul.
[Reject]
Selectaţi pentru a accepta pachetele de comunicare doar când sunt trimise la sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]
Selectaţi pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise la sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.
5
Faceţi clic pe [Register New].
6
Specificaţi adresele exceptate.
Introduceţi adresa IP (sau intervalul de adrese IP) în [Address to Register].
Dacă adresa IP este introdusă incorect, este posibil să nu puteţi accesa aparatul de la Remote UI (IU la distanţă). În acest caz, setați <Folosiţi filtrul> la <Off> pentru <Filtru adresă IPv4>/<Filtru de ieşire>/<Filtru de intrare> de la panoul de control.
<Reţea>
Formular de introducere pentru adrese IP
Descriere
Exemplu
Introducerea unei singure adrese
Delimitaţi numerele cu puncte.
192.168.0.10
Specificarea unui interval de adrese
Introduceţi o cratimă între adrese.
192.168.0.10-192.168.0.20
Specificarea unui interval de adrese cu un prefix
Introduceţi adresa, urmată de o bară şi un număr care indică lungimea prefixului.
192.168.0.32/27
Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern
Pachetele cu difuzare multiplă şi pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.
7
Specificaţi numărul portului, după cum este necesar.
Setarea adresei exceptate se aplică numai comunicaţiilor primite de la adresa IP specificată utilizând numărul de port desemnat. Introduceţi numărul portului şi faceţi clic pe [Add]. Puteţi să înregistraţi până la 50 de porturi per adresă exceptată.
8
Faceţi clic pe [OK].
Ştergerea unei adrese IP din excepţii
Faceţi clic pe [Delete] pentru adresa exceptată de şters.
Verificarea cererilor de comunicare blocate din jurnal
Ultimele 100 de comunicaţii blocate de firewall pot fi verificate în [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Istoricul comunicaţiilor blocate poate fi exportat din IU la distanţă în format CSV. Exportul unui jurnal ca fişier
Dacă opţiunea [Default Policy] este setată la [Reject], istoricul comunicaţiilor blocate de firewall nu este afişat în [IP Address Block Log].
Utilizarea panoului de operare
De asemenea, puteţi activa sau dezactiva filtrarea adreselor IP din <Setare> de pe ecranul <Acasă>.
<Reţea>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-04C