Gestionarea aparatului

Pentru a reduce numărul diverselor riscuri asociate utilizării acestui aparat, cum ar fi scurgeri de informaţii personale sau utilizarea neautorizată de către terţi, sunt necesare măsuri de securitate constante şi eficiente. Desemnaţi un administrator care să gestioneze setările importante ale aparatului, cum ar fi setările pentru gestionarea utilizatorilor şi setările de securitate, pentru a vă asigura că aparatul este utilizat în siguranţă.

Configurarea sistemului de gestionare de bază

Limitarea riscurilor asociate cu neglijenţa, cu erorile de operare şi cu utilizarea incorectă

Asigurarea gestionării eficiente

Gestionarea configurării şi a setărilor de sistem

95H2-03E