Importul/exportul setărilor

Datele din aparat, precum informaţiile despre setările utilizatorilor şi diferitele valori ale setărilor pot fi exportate şi salvate într-un computer. Datele exportate pot fi, de asemenea, importate în aparat de la un computer. Datele exportate de la aparat pot fi importate în alte imprimante/imprimante multifuncţionale Canon, simplificând configurarea setărilor pe un aparat nou, de exemplu, când achiziţionaţi un produs înlocuitor. Pentru mai multe informaţii despre elementele de setare care pot fi importate, consultaţi Tabelul Setări/Înregistrare. La import sau la export, puteţi să specificaţi dacă importaţi sau exportaţi toate datele din aparat sau numai anumite date.
Desemnarea unui administrator pentru gestionarea operaţiilor
Desemnaţi un administrator cu privilegii de Administrator pentru a efectua operaţiile de import/export de date. Când se importă date, setările utilizatorilor, setările de reţea şi alte date se vor suprascrie, ceea ce poate împiedica funcţionarea corectă a anumitor funcţii sau poate genera probleme de funcţionare a aparatului. Fiţi foarte atenţi atunci când importaţi date.
Nu opriţi aparatul până când importul sau exportul nu s-au finalizat
Finalizarea procesului poate dura câteva minute. Nu opriţi aparatul înainte de finalizarea procesului. În caz contrar, pot surveni pierderi de date sau defecţiuni în funcţionarea aparatului.
Următoarele funcţii/procese nu pot fi efectuate în timp ce se importă/exportă date:
Lucrări de imprimare a rapoartelor
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Procesul de actualizare pentru funcţia de înregistrare/actualizare a software-ului
Operarea de la panoul de control al aparatului
Operarea de la IU la distanţă
Punerea aparatului în modul de hibernare
Importul/exportul datelor nu se poate efectua în timp ce se execută următoarele funcţii/procese:
Lucrări de imprimare a rapoartelor
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Procesul de actualizare pentru funcţia de înregistrare/actualizare a software-ului
Procesarea opririi aparatului
Afişarea codului de eroare
Nu importaţi şi nu exportaţi în limbi de afişare diferite
Dacă limbile de afişare diferă între aparatul de pe care se exportă şi aparatul pe care se importă, valorile de setare pot fi corupte, provocând o funcţionare greşită a aparatului.
Nu editaţi fişierele exportate.
Nu deschideţi şi nu editaţi fişierele XML exportate, deoarece acest lucru poate determina o funcţionare greşită a aparatului.
Când importaţi pe o altă imprimantă/imprimantă multifuncţională Canon decât acest aparat
Este posibil ca unele setări să nu se importe. Tabelul Setări/Înregistrare
Când se utilizează o parolă pentru a proteja setările politicii de securitate
Setările de politică de securitate pot fi importate numai dacă parola setării politicii de securitate de la aparatul de pe care se exportă corespunde cu cea de la aparatul pe care se importă sau dacă pe aparatul pe care se importă nu s-a setat nicio parolă. Dacă nu s-a setat nicio parolă pentru aparatul care importă, parola configurată pentru aparatul care exportă se va seta şi pentru aparatul care importă.
95H2-056