Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului

Puteţi stabili dacă permiteţi sau respingeţi comunicarea cu un dispozitiv care are o anumită adresă IP. După configurarea adreselor IP în setările firewall-ului, puteţi verifica rezultatele din jurnalul solicitărilor de comunicare blocate. De asemenea, puteţi stabili dacă permiteţi sau respingeţi comunicaţiile ICMP, cum ar fi comenzile PING etc., după specificarea setărilor firewall-ului.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Outbound Filter] sau [Inbound Filter] pentru [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter].
Selectaţi filtrul care corespunde adresei IP ţintă. Pentru a restricţiona datele trimise de la aparat la un computer, selectaţi [Outbound Filter]. Pentru a restricţiona datele primite de la un computer, selectaţi [Inbound Filter].
4
Specificaţi setările pentru filtrarea pachetelor.
Selectaţi regulile implicite pentru a permite sau respinge comunicare altor dispozitive cu aparatul şi apoi specificaţi adresele IP pentru excepţii.
[Use Filter]
Selectaţi caseta pentru a restricţiona comunicarea. Debifaţi caseta pentru a dezactiva restricţiile.
[Default Policy]
Selectaţi condiţia preliminară pentru a permite sau a respinge comunicaţia altor dispozitive cu aparatul.
[Reject]
Selectaţi pentru a accepta pachetele de comunicare doar când sunt trimise la sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]
Selectaţi pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise la sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.
5
Faceţi clic pe [Register New].
6
Specificaţi adresele exceptate.
Introduceţi adresa IP (sau intervalul de adrese IP) în [Address to Register].
Dacă adresa IP este introdusă incorect, este posibil să nu puteţi accesa aparatul de la Remote UI (IU la distanţă). În acest caz, setați <Folosiţi filtrul> la <Off> pentru <Filtru de ieşire>/<Filtru de intrare> în <Filtru adresă IPv4> sau <Filtru adresă IPv6> de la panoul de control.
Dacă adresele IP sunt introduse incorect, este posibil să nu puteţi accesa aparatul din IU la distanţă, caz în care trebuie să setaţi <Filtru adresă IPv4> sau <Filtru adresă IPv6> la <Oprit>.
<Reţea>
Formular de introducere pentru adrese IP
Descriere
Exemplu
Introducerea unei singure adrese
IPv4:
Delimitaţi numerele cu puncte.
192.168.0.10
IPv6:
Delimitaţi caracterele alfanumerice cu două puncte.
fe80::10
Specificarea unui interval de adrese
Introduceţi o cratimă între adrese.
192.168.0.10-192.168.0.20
Specificarea unui interval de adrese cu un prefix
Introduceţi adresa, urmată de o bară şi un număr care indică lungimea prefixului.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern
Pachetele cu difuzare multiplă şi pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.
7
Specificaţi numărul portului, după cum este necesar.
Setarea adresei exceptate se aplică numai comunicaţiilor primite de la adresa IP specificată utilizând numărul de port desemnat. Introduceţi numărul portului şi faceţi clic pe [Add]. Puteţi să înregistraţi până la 50 de porturi per adresă exceptată atât pentru IPv4, cât şi pentru IPv6.
8
Faceţi clic pe [OK].
Ştergerea unei adrese IP din excepţii
Faceţi clic pe [Delete] pentru adresa exceptată de şters.
Verificarea cererilor de comunicare blocate din jurnal
Ultimele 100 de comunicaţii blocate de firewall pot fi verificate în [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Istoricul comunicaţiilor blocate poate fi exportat din IU la distanţă în format CSV. Exportul unui jurnal ca fişier
Dacă opţiunea [Default Policy] este setată la [Reject], istoricul comunicaţiilor blocate de firewall nu este afişat în [IP Address Block Log].
Pentru a permite sau a respinge trimiterea şi recepţionarea prin ICMP
Faceţi clic pe [Settings/Registration] [Network Settings] [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter]  [ICMP Sending/Receiving Settings]  selectaţi sau deselectaţi [Always Allow Sending/Receiving Using ICMP].
Utilizarea panoului de operare
De asemenea, puteţi activa sau dezactiva filtrarea adreselor IP din <Setare> de pe ecranul <Acasă>.
<Reţea>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-049