Setarea unui proxy

Un proxy (sau server proxy HTTP) se referă la un computer sau software care are grijă de comunicarea HTTP pentru alte dispozitive, în special când comunică în afara reţelei, precum răsfoirea de pagini pe internet. Dispozitivele client se conectează la reţeaua din exterior prin serverul proxy şi nu comunică direct cu resursele de afară. Setarea unui proxy nu doar că permite gestionarea traficului între reţelele interne şi cele exterioare, dar şi blochează accesul neautorizat şi îmbunătăţeşte protecţia antivirus pentru o securitate mai bună. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Bifaţi caseta de selectare [Use Proxy] şi specificaţi setările necesare.
[ HTTP Proxy Server Address]
Introduceţi adresa serverului proxy. Specificaţi adresa IP sau numele gazdei în funcţie de mediu.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Modificaţi numărul portului, după cum este necesar.
[Use Proxy within Same Domain]
Selectaţi caseta pentru a utiliza şi serverul proxy specificat pentru comunicarea cu dispozitive din acelaşi domeniu.
Această setare este afişată numai pentru ecranul de setări proxy al liniei principale.
[Use Proxy Authentication]
Pentru a utiliza funcţia de autentificare a unui server proxy, selectaţi această casetă şi introduceţi numele de utilizator pentru autentificare în [User Name] şi noua parolă de setat în [Password], utilizând caractere alfanumerice.
5
Faceţi clic pe [OK].
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

95H2-04E