Restricţionarea utilizării panoului de operare

Puteţi să restricţionaţi utilizarea funcţiilor şi a cheilor pe panoul de control, pentru a proteja setările aparatului împotriva modificărilor sau operaţiilor inadvertente.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Selectaţi cheile şi funcţiile de blocat şi faceţi clic pe [OK].
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-050