Utilizarea unei parole pentru protejarea setărilor politicii de securitate

Se recomandă să utilizaţi o parolă pentru a proteja setările aparatului legate de politica de securitate. Prin setarea unei parole, privilegiul de a modifica setările politicii de securitate poate fi acordat numai administratorilor securităţii informaţiilor care ştiu parola.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Se afişează pagina [Confirm Security Policy].
4
Faceţi clic pe [Password Settings].
5
Introduceţi o parolă şi faceţi clic pe [OK].
Pentru parolă, utilizaţi caractere alfanumerice sau simboluri.
Asiguraţi-vă că parola este introdusă corect şi introduceţi noua parolă din nou la [Confirm:].
Pentru a schimba parola
Introduceţi parola curentă la [Current Password:] şi noua parolă la [New Password:], apoi introduceţi noua parolă din nou la [Confirm:] şi faceţi clic pe [OK].
Pentru a şterge parola
Introduceţi parola curentă la [Current Password:] şi faceţi clic pe [OK] fără să introduceţi nicio valoare pentru [New Password:] sau [Confirm:] (lăsaţi câmpurile necompletate). Dacă la [Password Settings Policy] a fost configurată o limită pentru caracterele introduse, trebuie introdusă o valoare pentru această setare. Anulaţi limita înainte de a şterge parola. Elemente de setare a politicii de securitate
Aveţi grijă să nu uitaţi parola. Dacă uitaţi parola, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Pentru a seta/modifica parola, este necesar să vă conectaţi la IU la distanţă utilizând privilegii de Administrator.
Dacă este setată o parolă, aceasta va fi necesară pentru autentificare în vederea iniţializării aparatului. După ce s-a efectuat autentificarea şi aparatul s-a iniţializat, parola va fi ştearsă. Iniţializarea setărilor
95H2-03H