Aplicarea unei politici de securitate la aparat

Adoptarea unei politici de securitate care defineşte obiectivele şi standardele de securitate pentru informaţiile de bază este o practică uzuală pentru organizaţii, impunându-se necesitatea ca dispozitivele informatice precum computerele şi imprimantele/imprimantele multifuncţionale să fie operate în consecinţă. Pe acest aparat pot fi gestionate pe loturi setări multiple legate de politica de securitate, prin intermediul instrumentului IU la distanţă; de asemenea, se poate seta o parolă dedicată, astfel încât numai administratorul securităţii informaţiilor să poată modifica setările. Înainte de a configura aceste setări, asiguraţi-vă că instrumentul IU la distanţă este configurat pentru a utiliza TLS. Pornirea instrumentului IU la distanţă
Scopul setărilor politicii de securitate este de a se permite gestionarea tuturor funcţiilor şi setărilor legate de securitatea informaţiilor şi nu de a preveni realmente scurgerea propriu-zisă de informaţii.
95H2-03F