Instalarea opţiunilor de sistem

Când utilizaţi opţiuni de sistem, poate fi necesar să vă autentificaţi cu privilegii de administrator pentru a înregistra licenţe. Pentru a înregistra o licenţă, veţi avea nevoie de numărul care este imprimat pe certificatul de număr de acces al licenţei. Aveţi grijă să o aveţi la dvs. înainte de a începe. Puteţi să efectuaţi înregistrarea licenţei chiar dacă aparatul nu este conectat la reţea.
1
Efectuaţi un test de comunicare.
Testaţi dacă puteţi să înregistraţi licenţa utilizând reţeaua.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [License/Other]  [Register/Update Software]  [Display Logs/Communication Test>.
4
Faceţi clic pe [Communication Test].
Se afişează mesajul [Are you sure you want to execute the communication test?].
5
Faceţi clic pe [Yes].
Se afişează rezultatele testului de comunicare.
Dacă se afişează mesajul [Connect Failed], verificaţi dacă este conectat cablul LAN şi dacă setările de reţea sunt configurate corect. Configurarea folosind Ghidul de configurare
Dacă nu vă puteţi conecta la reţea, înregistraţi licenţa offline. Când înregistrarea nu poate fi efectuată în reţea
2
Faceţi clic pe [Distributed Installation].
3
 Introduceţi numărul de acces pentru licenţă.
4
Confirmaţi numărul şi faceţi clic pe [Next >].
5
Selectaţi funcţia de instalat şi faceţi clic pe [Start].
Dacă se afişează ecranul cu acordul de licenţă, verificaţi informaţiile şi faceţi clic pe [I Accept].
6
Faceţi clic pe [To Distributed Installation].

Când înregistrarea nu poate fi efectuată în reţea

Dacă din anumite motive aparatul nu se poate conecta la reţea, înregistraţi licenţa offline. Mai întâi obţineţi o cheie de licenţă utilizând un computer conectat la reţea, apoi înregistraţi-o utilizând aparatul. Pentru a obţine o cheie de licenţă, veţi avea nevoie de numărul care este imprimat pe certificatul de număr de acces al licenţei, împreună cu numărul de serie al aparatului.
1
Accesaţi site-ul web care eliberează licenţa (http://www.canon.com/lms/license/) şi obţineţi cheia de licenţă.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi numărul de acces la licenţă şi numărul de serie pentru a obţine cheia de licenţă.
2
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>.
3
Selectaţi <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Înregistrare licenţă>.
4
Introduceţi cheia de licenţă.
5
Selectaţi <Pornire>.
Confirmarea numărului de serie
Se afişează în <Verificare contor> <Verificare configuraţie dispozitiv>. De asemenea, se poate confirma de pe pagina de portal a aplicaţiei IU la distanţă.
95H2-05F