Utilizarea ID-urilor de departamente pentru a gestiona imprimarea prin intermediul unui computer

Puteţi utiliza funcţia Gestionare ID-uri departamente pentru a gestiona operaţiile de imprimare efectuate utilizând un computer. Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să îmbunătăţiţi securitatea sau să monitorizaţi numărul de pagini care sunt imprimate.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Department ID Management].
4
Faceţi clic pe [Edit].
5
Deselectaţi operaţiile de restricţionat.
Când sunt deselectate, intrarea pentru ID departament este necesară când se execută tipul corespunzător de lucrare.
Bifați această casetă de selectare pentru a accepta lucrările de imprimare de la drivere de imprimantă care nu sunt compatibile cu funcţia Gestionare ID-uri departamente.
6
Faceţi clic pe [OK].
95H2-045