Setarea Gestionării ID-urilor de departamente

Utilizatorii pot fi organizaţi în grupuri precum departamentele din care fac parte şi pot fi gestionaţi pe baza ID-urilor departamentelor lor. Mai întâi, creaţi toate ID-urile de departamente care urmează să fie gestionate şi asociaţi utilizatori fiecăruia (Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local). După asocierea utilizatorilor cu ID-urile de departamente, activaţi funcţia Gestionare ID-uri departamente. Pentru a efectua acelaşi tip de gestionare pentru imprimarea de la un computer, configuraţi setările suplimentare necesare. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Department ID Management Settings] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-042