Utilizarea serviciului AirPrint

Această secţiune descrie setările necesare pentru a utiliza AirPrint şi procedura pentru imprimarea de la dispozitive Apple.
Setările AirPrint
Funcţiile serviciului AirPrint
Remedierea problemelor

Configurarea setărilor AirPrint

Puteţi înregistra informaţii, inclusiv numele aparatului şi locul instalării, care este folosit pentru identificarea aparatului. Setările necesare pentru utilizarea AirPrint pot fi configurate de la distanţă utilizând IU la distanţă.

Configurarea setărilor utilizând IU la distanţă

1
Porniţi IU la distanţă şi conectaţi-vă în modul administrator de sistem. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration].
Dacă utilizaţi un dispozitiv mobil, cum ar fi iPad, iPhone sau iPod touch, citiţi „faceţi clic” ca „atingeţi” în această secţiune.
3
Faceţi clic pe [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Specificaţi setările necesare şi faceţi clic pe [OK].
 [Use AirPrint]
Pentru a activa AirPrint, selectaţi caseta. Pentru a dezactiva AirPrint, deselectaţi caseta.
 [Display Errors for AirPrint]
Specificaţi dacă să se afişeze un ecran de eroare pe panoul de control dacă imprimarea nu se poate efectua conform aşteptărilor din cauza unei probleme legate de datele de imprimare.
 [Printer Name]
Introduceţi numele aparatului. Dacă un nume mDNS a fost deja înregistrat în [mDNS Settings] ([Network Settings] din [Preferences] (Settings/Registration)), este afişat numele înregistrat.
 [Location]
Introduceţi locaţia aparatului. Dacă a fost deja înregistrată o locaţie în [Device Information Settings] ([Device Management] din [Management Settings] (Settings/Registration)), se afişează numele înregistrat.
 [Latitude]
Introduceţi latitudinea locaţiei în care este instalat aparatul.
 [Longitude]
Introduceţi longitudinea locaţiei în care este instalat aparatul.
5
Reporniţi aparatul.
OPRIŢI aparatul, aşteptaţi cel puţin 10 secunde, apoi PORNIŢI-l din nou.

Configurarea setărilor de la panoul de control

1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Preferinţe> <Reţea> <Folosiţi AirPrint>.
Pentru a configura această setare, trebuie introdus PIN-ul de administrator.
3
Selectați <Pornit>.
Dacă selectaţi [Use AirPrint], următoarele setări din <Setări TCP/IP> sunt configurate la <Pornit>.
Utilizaţi HTTP
Setări tipărire IPP
Folosiţi IPv4 mDNS
Folosiţi IPv6 mDNS
Dacă modificaţi [Printer Name] care a fost specificat o dată, nu veţi mai putea imprima de la computerul Mac care a putut fi utilizat pentru imprimare până acum. Acest lucru se întâmplă deoarece <Nume mDNS> (Efectuarea setărilor DNS) pentru IPv4 se modifică, de asemenea, în mod automat. În acest caz, adăugaţi din nou aparatul la computerul Mac.
Când se utilizează AirPrint, opţiunea <Use Same mDNS Name as IPv4> este fixată la <On> pentru numele mDNS al IPv6.
Introducerea numelui imprimantei facilitează identificarea mai multor imprimante ce acceptă AirPrint.

Afişarea ecranului pentru AirPrint

Puteţi să afişaţi ecranul pentru AirPrint, pe care puteţi nu numai să accesaţi setările AirPrint, dar şi să vizualizaţi informaţiile despre consumabile, precum hârtia şi cartuşul de toner. Mai mult, puteţi să configuraţi setările funcţiilor de securitate.

Afişare pentru un computer Mac

1
Faceţi clic pe [System Preferences] din Dock de pe desktop [Printers & Scanners].
2
Selectaţi aparatul şi faceţi clic pe [Options & Supplies].
3
Faceţi clic pe [Afişare pagină web a imprimantei].
4
Conectarea la IU la distanţă
Pentru a schimba setările AirPrint, este necesară conectarea ca administrator.

Configurarea ecranului pentru AirPrint

Dacă vă conectaţi cu privilegii de administrator, puteţi de asemenea să modificaţi setările AirPrint de pe pagina pentru AirPrint.

 [AirPrint]

Vă permite să verificaţi valorile introduse în setările AirPrint, cum ar fi numele şi locaţia aparatului. Puteţi face clic pe [Edit] pentru a schimba setările.

 [Print Security Settings]

Specificaţi setările necesare pentru imprimare utilizând TLS şi autentificarea.
Dacă opţiunea <Setări tipărire IPP> este deja setată, sunt afişate setările existente. Valorile înregistrate în [Print Security Settings] se modifică în conformitate cu valorile din <Setări tipărire IPP>.

 [User Management]

Puteţi să adăugaţi/editaţi utilizatori pentru autentificare. Gestionarea utilizatorilor

 [TLS Settings]

Vă permite să schimbaţi cheia şi certificatul utilizate pentru TLS. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS

 [Key and Certificate Settings]

Vă permite să generaţi şi să instalaţi o cheie şi un certificat sau să solicitaţi un certificat ce urmează a fi emis. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS

Verificarea consumabilelor şi a versiunii dispozitivului

Puteţi să verificaţi informaţiile privind sursele de hârtie ale aparatului, cantitatea rămasă de toner şi versiunea dispozitivului.

Mărci comerciale

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. şi în alte ţări şi se utilizează sub licenţă.
95H2-038