Verificarea stării şi a istoricului de imprimare

Puteţi să verificaţi starea de aşteptare pentru lucrările de imprimare şi dacă în timpul imprimării a survenit sau nu o eroare. De asemenea, sunt posibile operaţii precum imprimarea unui document înaintea altor documente şi temporară sau anularea imprimării.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteţi să restricţionaţi dreptul unor utilizatori de a efectua operaţii cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut>. <Restricţ. acces la lucr. altor utiliz.>
1
Apăsaţi  (Monitor de stare).
2
Selectaţi <Lucrare de tipărire>.
3
Selectaţi stările şi jurnalele de imprimare.
Verificarea stării imprimării
1
În <Statut lucrare>, selectaţi documentul a cărui stare doriţi să o verificaţi.
Se afişează informaţii detaliate despre document.
Verificarea istoricului de imprimare
1
În <Jurnal lucrări>, selectaţi un element  selectaţi documentul a cărui stare doriţi să o verificaţi.
Se afişează <OK> când un document a fost imprimat cu succes şi se afişează <Error> când un document nu s-a putut imprima deoarece a fost anulat sau a apărut o eroare.
Afişează informaţii detaliate despre document.
95H2-02J