Imprimarea de la un computer

Această secţiune descrie imprimarea de bază de la un computer cu driverul de imprimantă instalat.

Ajutor pentru driverele de imprimantă

Dacă faceţi clic pe [Help] (Windows) sau  (Mac OS) pe ecranul de setare a driverului de imprimantă se afişează ecranul Ajutor. Pentru informaţii care nu se găsesc în Ghidul utilizatorului, inclusiv despre caracteristici ale driverului şi modul de configurare a acestor caracteristici, consultaţi Ajutorul.

Operaţii de bază pentru imprimare

Această secţiune descrie fluxul de bază când se imprimă de la un computer.
1
Deschideţi un document şi afişaţi ecranul de imprimare.
2
Selectaţi aparatul şi faceţi clic pe [Preferences] sau pe [Properties].
3
Specificaţi setările de imprimare după cum este necesar şi faceţi clic pe [OK].
Treceţi de la o filă la alta după cum este necesar pentru a specifica setările de imprimare dorite.
4
Faceţi clic pe [Print] sau [OK].
Începe imprimarea.
Dacă doriţi să anulaţi, consultaţi Anularea imprimării.
1
Deschideţi un document şi afişaţi ecranul de imprimare.
2
Selectaţi aparatul.
3
Specificaţi setările de imprimare după caz.
După selectarea panoului de setare din lista derulantă, setaţi pentru imprimare în fiecare panou.
4
Faceţi clic pe [Print].
Începe imprimarea.
Dacă doriţi să anulaţi, consultaţi Anularea imprimării.
95H2-02F