Imprimarea documentelor securizate

Această secţiune descrie cum să imprimaţi un document dintr-o aplicaţie ca document securizat.

Trimiterea unui document securizat de la un computer către aparat

1
Deschideţi un document într-o aplicaţie şi afişaţi fereastra pentru imprimare.
2
Selectaţi driverul de imprimare pentru acest aparat şi faceţi clic pe [Preferences] sau [Properties].
3
Selectaţi [Secured Print] în [Output Method].
Se afişează ecranul pop-up [Information]. Verificaţi mesajul şi faceţi clic pe [Yes] sau pe [No].
4
Specificaţi setările pentru imprimare necesare şi faceţi clic pe [OK].
Schimbaţi fila conform setărilor.
5
Faceţi clic pe [Print] sau [OK].
După ce documentul securizat este trimis către aparat, este menţinut în memoria aparatului şi aşteaptă să fie imprimat.
95H2-02R