<Administrare utilizator>

Puteţi să configuraţi setările pentru gestionarea utilizatorilor aparatului cu o aplicaţie de autentificare a utilizatorilor.
<Setare parolă administrator>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Puteţi să modificaţi parola utilizată de Administrator pentru conectarea la IU la distanţă. Când modificaţi parola din nou, aceasta poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setare PIN administrator>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Puteţi să stabiliţi dacă se introduce codul PIN pentru a se afişa setările care necesită privilegii de Administrator.
<Setări informaţii administrator sistem>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>
Setaţi informaţiile despre administratorul de sistem pentru aparat. Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
<Gestionare ID Departamente>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>
Selectaţi dacă doriţi să gestionaţi utilizatorii în grupuri alocând utilizatori la ID-uri de departament. Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente
95H2-07U