Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente

Puteţi organiza şi gestiona utilizatorii din grupuri pe baza ID-ului departamentului. Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura funcţia Gestionare ID-uri departamente şi a configura aparatul astfel încât să numere paginile utilizate pentru imprimare.
Asiguraţi-vă că au fost setate ID-urile de departamente pentru utilizatorii înregistraţi în aparat. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Funcţia Gestionare ID-uri departamente este valabilă numai pentru utilizatorii înregistraţi pe dispozitivul local.
Dacă vă conectaţi ca utilizator cu privilegii de administrator, un ID şi un PIN de manager de sistem sunt alocate automat şi gestionate ca ID de departament.
Pentru informaţii despre numărul de ID-uri de departamente pe care le puteţi înregistra, consultaţi Funcţii de administrare.

Activarea gestionării ID-ului de departament

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Department ID Management].
4
Faceţi clic pe [Edit].
5
Selectaţi [Enable Department ID Management].
6
Faceţi clic pe [OK].

Înregistrarea ID-urilor şi a PIN-urilor de departamente

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [User Management]  [Department ID Management].
4
Faceţi clic pe [Register New Department].
Pentru a edita setările ID-urilor de departamente
Faceţi clic pe ID-ul de departament de editat pentru a afişa ecranul de editare.
Pentru a şterge setările ID-urilor de departamente
Faceţi clic pe [Delete] pentru ID-ul de departament de şters [OK].
5
Introduceţi informaţiile necesare, apoi faceţi clic pe [OK].

[Department ID]
Introduceţi un număr de 7 cifre sau mai puţin pentru ID-ul departamentului.
[PIN]
Introduceţi PIN-ul (maxim şapte cifre). Introduceţi PIN-ul din nou la [Confirm]. Dacă nu doriţi să setaţi un PIN, lăsaţi-l necompletat.
[Page Limit]
Puteţi să restricţionaţi numărul de pagini pe care le poate imprima un departament înregistrat. Selectaţi tipurile ţintă şi introduceţi totalurile de pagini.
Nu puteţi să înregistraţi un ID departament sau un PIN care conţine doar zerouri, precum „00” sau „0000000”.
Chiar dacă introduceţi mai puţin de şapte cifre, se adaugă zerouri la începutul numărului şi este stabilit un număr de şapte cifre.
De asemenea, puteţi face din introducerea a şapte cifre o cerinţă pentru ID-urile şi PIN-urile departamentelor. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Pentru a verifica numerele de pagini
Dacă doriţi să verificaţi numărul total de pagini utilizate de fiecare ID de departament pentru imprimare, bifaţi [Department ID Page Totals] pe ecranul afişat în etapa 4. Numărul de pagini nu include paginile goale sau imprimările de probă utilizate pentru verificarea unor elemente precum reglarea gradaţiei.
Conectarea utilizând un ID de departament şi un PIN
Prin înregistrarea unui utilizator cu acelaşi nume ca al unui ID de departament, operaţiile de conectare pot fi efectuate utilizându-se un ID de departament înregistrat şi un PIN. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
95H2-044