Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem

Când funcţia Gestionare ID-uri departamente este activată, ID-urile de departamente trebuie setate pentru utilizatori înainte de a se putea conecta. ID-ul managerului de sistem şi PIN-ul managerului de sistem sunt setate ambele în mod implicit la „7654321”, dar se recomandă modificarea acestora din motive de securitate. Urmaţi procedura de mai jos pentru a le modifica.
Aveţi grijă să nu uitaţi PIN-ul managerului de sistem. Dacă uitaţi PIN-ul managerului de sistem, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Această setare nu este o setare de administrator implicită pentru Autentificare utilizator. Pentru a specifica această setare pentru un utilizator cu privilegii de administrator în Autentificare utilizator, setaţi [Select Role to Set:] la „Administrator”. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Setări informaţii administrator sistem>.
3
Selectaţi <ID şi PIN Administrator Sistem>.
4
Introduceţi ID-ul şi PIN-ul administratorului de sistem.
Setaţi <ID administr. sistem> <PIN administr. sistem>.
Nu puteţi înregistra un ID sau un PIN al managerului de sistem format doar din zerouri, cum ar fi „00” sau „0000000”.
Chiar dacă introduceţi mai puţin de şapte cifre, se adaugă zerouri la începutul numărului şi este stabilit un număr de şapte cifre.
De asemenea, puteţi face din introducerea a şapte cifre o cerinţă pentru ID-ul managerului de sistem şi PIN-ul managerului de sistem. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Setarea informaţiilor despre administrator
95H2-043