Setarea unei adrese IPv4

Există două metode pentru a seta o adresă IPv4: alocarea automată cu DHCP şi introducerea manuală. Selectaţi una dintre cele două în funcţie de mediul dumneavoastră. Efectuaţi un test de conexiune, după cum este necesar.

Setarea unei adrese IPv4

1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv4>.
3
Selectaţi <Folosiţi IPv4> <Pornit> pentru a activa setările IPv4.
4
Selectaţi <Setări adresa IP> şi setaţi o adresă IP.
De asemenea, puteţi seta atât preluarea automată, cât şi preluarea manuală. Dacă le setaţi pe ambele şi setaţi <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> la <Oprit>, adresa IP introdusă manual este utilizată când preluarea adresei IP automate eşuează.
Atribuirea automată a adresei IP
1
Selectaţi <Setări adresa IP>  <Obţinere automată>.
2
Selectaţi <Selectare protocol> <DHCP>.
3
Verificaţi dacă <IP auto> este setat la <Pornit>.
Dacă se selectează <Oprit>, modificaţi setarea la <Pornit>.
4
Selectaţi <Aplicare>.
Dacă apăsaţi <IP auto>, adresa IP disponibilă este căutată automat în reţea (LAN) şi este alocată valoarea pentru fiecare articol. Această funcţie alocă adresa IP fără a utiliza un server DHCP. Cu toate acestea, comunicarea în afara zonei de acoperire a routerului nu este disponibilă.
Într-un mediu în care nu se poate utiliza nici <DHCP>, nici <IP auto>, dacă oricare din cele două opţiuni este selectată, o comunicare inutilă are loc deoarece aparatul încearcă să verifice dacă serviciul este furnizat în reţea.
Adresele IP atribuite prin intermediul DHCP suprascriu adresa obţinută prin intermediul Auto IP.
Setarea prin introducerea manuală
1
Configuraţi o setare pentru dezactivarea obţinerii automate.
Selectaţi <Obţinere automată> şi setaţi atât <Selectare protocol>, cât şi <IP auto> la <Oprit>.
2
Selectaţi <Obţinere manuală>.
3
Introduceţi adresa IP, masca de subreţea şi adresa gateway.
Introduceţi aceste valori în fiecare ecran utilizând tastele numerice şi apăsaţi .

Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4

Când aparatul este conectat corect, ecranul de conectare la UI la distanţă poate fi afişat de la computer (Pornirea instrumentului IU la distanţă). Puteţi efectua un test de conexiune pe panoul de control al aparatului.
<Setare> <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv4>  <Comandă PING>  Introduceţi adresa oricărui alt dispozitiv care este utilizat 
Când aparatul este conectat corect, se afişează mesajul <S-a primit răspuns de la gazdă.>.
Chiar dacă adresele IP sunt setate corespunzător, dacă aparatul este conectat la un hub de comutare, este posibil ca aparatul să nu fie conectat la reţea. În acest caz, întârziaţi momentul pornirii comunicării aparatului şi încercaţi să vă conectaţi din nou. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
95H2-00J