Se afişează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Dacă este afişat un mesaj pe ecranul aparatului sau pe IU la distanţă sau dacă în ecranul cu detalii pentru jurnalizarea lucrării sau într-un raport de gestionare a comunicaţiilor este afişat un număr care începe cu „#” (un cod de eroare), consultaţi cele ce urmează pentru a afla modul de remediere.
95H2-08X