Soluţiile pentru fiecare cod de eroare

Când imprimarea nu se finalizează normal, se afişează un număr care începe cu „#” (un cod de eroare) pe ecranul de detalii pentru jurnalul de lucrări sau într-un raport de gestionare a comunicaţiilor (Imprimarea rapoartelor şi a listelor). Luaţi contramăsurile care se impun pentru codul de eroare respectiv.
Este posibil ca unele coduri să nu se afişeze, în funcţie de aparat.

De la #001 la #800

De la #801 la #999

#009

S-a terminat hârtia.
Încărcaţi hârtie.
Încărcarea hârtiei
Sertarul pentru hârtie nu este introdus corect.
Introduceţi complet sertarul pentru hârtie.
Metoda de bază pentru încărcarea hârtiei

#010

S-a terminat hârtia.
Încărcaţi hârtie.
Încărcarea hârtiei

#037

Au fost primite date care conţin mai mult de 1.000 de pagini.
Aparatul şterge toate paginile de după a 999-a pagină şi imprimă restul de 999 de pagini. Spuneţi-i celeilalte persoane să trimită din nou paginile începând cu a 1000-a pagină.

#099

Operaţia a fost anulată deoarece s-a finalizat.
Executaţi operaţia din nou.

#701

ID-ul de departament specificat nu există sau s-a modificat codul PIN.
Dacă utilizaţi Autentificare utilizator, asociaţi utilizatorilor ID-uri de departamente. Dacă utilizaţi Autentificare ID departament, introduceţi noul ID de departament şi codul PIN pentru a vă conecta din nou.
Setarea pentru recepție din [Printer Jobs with Unknown IDs] are valoarea [Reject].
Setați [Printer Jobs with Unknown IDs] din [Gestionare ID Departamente] la [Allow].
Setarea Gestionării ID-urilor de departamente

#749

Operaţia nu a putut fi efectuată, deoarece este afişat un mesaj de apelare service.
Opriţi, apoi reporniţi alimentarea generală. Dacă operarea tot nu se poate efectua corect, OPRIȚI întrerupătorul general, scoateţi fişa de alimentare din priză şi contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Oprirea aparatului
Pornirea aparatului

#752

Serverul nu rulează sau reţeaua este deconectată.
Verificaţi dacă serverul SMTP funcţionează normal.
Verificaţi starea reţelei.
Setarea pentru numele serverului SMTP pentru e-mail este incorectă sau nu s-a făcut setarea pentru adresa de e-mail sau pentru numele de domeniu.
Verificaţi setările pentru numele serverului SMTP, adresa de e-mail şi numele de domeniu în <Setări comunicare>.
Configurarea setărilor de imprimare a e-mailurilor

#753

A survenit o eroare TCP/IP (eroare de soclu sau de selectare etc.) în timpul primirii unui e-mail.
Verificaţi starea cablului de reţea şi a conectorului. Dacă încă există o problemă, reporniţi aparatul.
Pornirea aparatului

#755

Adresa IP nu este setată.
Verificaţi <Setări TCP/IP> de la <Preferinţe>.
<Reţea> <Setări TCP/IP>
Dacă aţi selectat <Reţea cu fir + Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea cu fir> în <Selectare Interfaţă>, verificaţi şi <Setări linie secundară> în <Preferinţe>.
Când a fost PORNIT aparatul, nu i-a fost atribuită o adresă IP prin DHCP sau Auto IP.
<Reţea> <Setări linie secundară>
Când a fost pornită aparatul, nu i-a fost atribuită o adresă IP prin DHCP sau Auto IP.
Verificaţi <Setări TCP/IP> de la <Preferinţe>.
<Reţea> <Setări TCP/IP>
Dacă aţi selectat <Reţea cu fir + Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea cu fir> în <Selectare Interfaţă>, verificaţi şi <Setări linie secundară> în <Preferinţe>.
Când a fost PORNIT aparatul, nu i-a fost atribuită o adresă IP prin DHCP sau Auto IP.
<Reţea> <Setări linie secundară>

#772

Reţeaua este deconectată.
Verificaţi starea reţelei.

#801

A survenit o eroare de expirare datorită unei probleme la serverul de e-mail, în timpul comunicării cu serverul SMTP pentru primirea unui e-mail.
Verificaţi dacă serverul SMTP funcţionează normal.
Verificaţi starea reţelei.
La conectarea cu SMTP a fost returnată o eroare de la serverul SMTP. Setarea adresei este incorectă. A survenit o eroare datorită unei probleme pe partea de server la trimiterea către un server de fişiere.
Verificaţi dacă SMTP funcţionează normal, starea reţelei, setările pentru destinaţie şi starea şi setările serverului de fişiere.

#802

Numele serverului SMTP specificat în <Setări comunicare> este incorect.
Verificaţi numele serverului SMTP setat în <Setări comunicare>.
Configurarea setărilor de imprimare a e-mailurilor
Adresa serverului DNS specificată în <Setări DNS> este incorectă.
Verificaţi adresa serverului DNS specificată în setările DNS.
Efectuarea setărilor DNS
Conexiunea la serverul DNS a eşuat.
Verificaţi dacă serverul DNS funcţionează normal.

#810

A survenit o eroare de conexiune la serverul POP când s-a primit un e-mail.
Verificaţi setările serverului POP de la <Setări comunicare>.
Configurarea setărilor de imprimare a e-mailurilor
Verificaţi dacă serverul POP funcţionează corect. Verificaţi starea reţelei.

La conectarea la serverul POP a fost returnată o eroare de la serverul POP. Ca alternativă, pe partea de server a survenit o eroare de expirare.
Verificaţi setările serverului POP de la <Setări comunicare>.
Configurarea setărilor de imprimare a e-mailurilor
Verificaţi dacă serverul POP funcţionează corect. Verificaţi starea reţelei.

#813

A survenit o eroare de autentificare la serverul POP (eroare de cont de utilizator sau eroare de parolă) când a fost primit un e-mail.
Verificaţi setările serverului POP de la <Setări comunicare>.
Configurarea setărilor de imprimare a e-mailurilor

#816

Imprimarea nu a putut fi efectuată, deoarece a fost depăşit numărul maxim de imprimări setat în Gestionare ID departament.
Contactaţi managerul de sistem.

#818

Datele primite sunt într-un format de fişier care nu poate fi imprimat.
Spuneţi-i celeilalte părţi să modifice formatul de fişier şi să trimită din nou.

#819

Au fost primite date care nu pot fi procesate. Informaţiile MIME sunt nevalide.
Spuneţi-i celeilalte persoane să verifice setările şi să trimită din nou.

#820

Au fost primite date care nu pot fi procesate. BASE64 sau uuencode sunt nevalide.
Spuneţi-i celeilalte persoane să verifice setările şi să trimită din nou.

#821

Au fost primite date care nu pot fi procesate. A survenit o eroare de analiză TIFF.
Spuneţi-i celeilalte persoane să verifice setările şi să trimită din nou.

#822

Au fost primite date care nu pot fi procesate. Imaginea nu a putut fi decodificată.
Spuneţi-i celeilalte persoane să verifice setările şi să trimită din nou.

#825

Au fost şterse ID departament şi codul PIN ale unei lucrări în curs de execuţie sau ale unei lucrări rezervate sau a fost modificat codul PIN.
Executaţi din nou lucrarea utilizând valorile modificate pentru ID departament şi cod PIN.

#827

Au fost primite date care nu pot fi procesate. Au fost incluse informaţii MIME neacceptate.
Spuneţi-i celeilalte persoane să verifice setările şi să trimită din nou.

#828

Au fost primite date HTML.
Spuneţi-i celeilalte părţi să modifice în alt format decât HTML şi să trimită din nou.

#829

Au fost primite date care conţin mai mult de 1.000 de pagini.
Aparatul şterge toate paginile de după a 999-a pagină şi imprimă restul de 999 de pagini. Spuneţi-i celeilalte persoane să trimită din nou paginile începând cu a 1000-a pagină.

#831

Un document de e-mail nu a putut fi primit utilizându-se SMTP, datorită setării pentru filtrul de primire din setările de firewall.
Reiniţializaţi setarea pentru filtrul de primire din setările de firewall.
Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului

#837

A fost primită o solicitare de conectare de la o gazdă a cărei conexiune este restricţionată de setările pentru filtrul de primire din setările de firewall.
Verificaţi setările pentru filtrul de primire din setările de firewall. De asemenea, acest lucru poate să reprezinte o încercare de piratare prin accesare neautorizată.
Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului

#843

Este o mare diferenţă între ora de la serverul KDC (Key Distribution Center) şi ora setată în aparat.
Ajustaţi data şi ora curente în <Date/Time Settings>.
Setarea datei/orei
Ajustaţi ora curentă setată în serverul KDC (Key Distribution Center).

#844

Trimiterea nu a putut fi efectuată, deoarece a survenit o eroare la validarea certificatului de server TLS în timpul comunicării cu serverul POP, deoarece opţiunea <Confirmare certificat TLS pentru RX POP> este setată la <Pornit>.
Utilizaţi IU la distanţă pentru a verifica dacă certificatul CA utilizat pentru a semna certificatul pentru serverul TLS pe partea de server POP este înregistrat în aparat.
Verificaţi dacă certificatul de server TLS de pe partea de server POP este corect.
Verificaţi dacă certificatul de server TLS este un certificat auto-semnat.

#851

Lucrarea de imprimare nu a putut fi stocată, deoarece memoria este plină.
Verificaţi cantitatea de memorie disponibilă şi executaţi din nou lucrarea.

#852

Alimentarea a fost oprită în timpul executării unei lucrări.
Verificaţi dacă şi cablul de alimentare şi ştecărul sunt conectate în siguranţă, apoi executaţi din nou lucrarea.

#853

Memoria este plină.
Reduceţi numărul de pagini sau verificaţi dacă a scăzut numărul de lucrări care aşteaptă procesarea şi executaţi din nou lucrarea.

#856

Operaţia executată a fost anulată, deoarece zona de memorie pentru salvarea temporară a datelor s-a umplut.
Contactaţi administratorul.

#857

Imprimarea a fost anulată datorită lucrării în curs de anulare în timpul în care se primea sau datorită expirării.
Dacă a survenit expirarea, verificaţi starea reţelei.

#858

Datele sunt nevalide.
Verificaţi dacă protocolul de imprimare este acceptat de aparat, precum şi setările de imprimare.

#860

Recuperarea nu a reuşit după un blocaj de hârtie sau au fost incluse un limbaj de descriere a paginii sau setări care nu pot fi combinate.
Verificaţi hârtia sau setările lucrării.

#861

A survenit o eroare în timpul procesării datelor de imprimare sau a datelor de imagine.
Verificați setările precum dimensiunea imaginii și formatul de hârtie.

#862

Sunt incluse setări care nu sunt acceptate, care nu pot fi combinate sau care depăşesc în alt mod limitele aparatului.
Verificaţi setările lucrării.

#863

Lucrarea a fost anulată, deoarece operaţiile de iniţializare au fost efectuate în timpul în care datele de imprimare erau procesate.
Executaţi lucrarea din nou.

#865

Funcţiile necesare pentru imprimare sunt în prezent restricţionate.
Verificaţi aparatul şi setările lucrării.

#866

Lucrarea a fost anulată de setările legate de securitate.
Dacă executaţi o lucrare de la driverul de imprimantă, utilizaţi informaţiile despre utilizator ale privilegiilor corespunzătoare.
Dacă executaţi o lucrare de la panoul de control, conectaţi-vă ca utilizator cu privilegiile corespunzătoare.
Setările legate de securitate sunt după cum urmează.
Este selectată opţiunea [Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.]
<Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> este <Pornit>

#919

A fost detectată o eroare de sintaxă sau o eroare PostScript care trece de restricţiile dispozitivului etc.
Setaţi opţiunea <Print PS Errors> (Setare) pe <Pornit>, trimiteţi din nou lucrarea, confirmaţi conţinutul erorii PostScript, apoi executaţi lucrarea după rezolvarea erorii. Pentru mai multe detalii, consultaţi Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)) prin intermediul site-ului cu manuale online.

#923

Imprimarea nu a reuşit pe partea specificată a coperţii sau în corp.
Utilizaţi în schimb un tip de hârtie care este compatibil cu imprimarea faţă-verso şi executaţi din nou lucrarea.

#934

A survenit o eroare pentru o lucrare de imprimare iar lucrarea a fost ştearsă, deoarece a trecut perioada de timp specificată.
Rezolvaţi eroarea şi executaţi din nou lucrarea.
De asemenea, puteţi să modificaţi perioada de timp dinaintea ştergerii sau să dezactivaţi ştergerea automată din <Ştergere automată Lucrări suspendate> (Setare).
<Ştergere automată Lucrări suspendate>

#939

Imprimarea a fost anulată datorită unei erori care a survenit în timpul procesării datelor de imagine.
Executaţi lucrarea din nou.

#995

Lucrările de comunicare rezervate au fost şterse.
Efectuaţi din nou lucrarea, după cum este necesar.
95H2-091