Soluţiile pentru fiecare mesaj

Dacă survine o eroare în timpul imprimării sau dacă survine o problemă cu conexiunea sau setările de reţea, pe afişajul aparatului sau pe ecranul aplicaţiei IU la distanţă apare un mesaj. Pentru detalii despre fiecare mesaj şi soluţii la probleme, consultaţi mesajele de mai jos.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Could not verify the CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Eroare D0-nn (nn sunt două caractere alfanumerice)
FF FONT FULL
EROARE DIMENSIUNE FM DL n (n este un singur caracter alfanumeric)
EROARE SCALARE FM DL n (n este un singur caracter alfanumeric)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
EROARE MEM. LUCRU SC FM n (n este un singur caracter alfanumeric)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Set the correct authentication information.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. No reply from the destination.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Cannot analyze the certificate.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate is incorrect.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate has expired.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Change the authentication password.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Check the authentication settings.
Cannot delete the default key because it is in use by TLS or other settings. Check the settings.
TCP/IP error. Check the TCP/IP settings.
Verificaţi setările TCP/IP.
Verificaţi setările TCP/IP. (Linia pr.)
Verificaţi setările TCP/IP. (Linia sec.)
Universal Print: Eroare comunic. server
Universal Print: Eroare autent. server
Universal Print: Certificat expirat.
Universal Print: Eroare internă
Universal Print: Impr. neînregistrată
Ver. adap. reţ. cu fir conect. la portul USB.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Imposibil de găsit punctul de acces.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
S-a produs o eroare. Contactaţi administratorul de sistem.
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, A4, nu este disponibilă.
Conflict măşti subreţea
The default key is not set.
A fost conec. un adap. de reţ. cu fir inutil.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Session timed out. Wait a moment, then try to access the database again.
Conex. directă termin. din cauza unei erori.
Imposibil de imprimat deoarece poate fi în uz un cartuş de toner non-Canon sau contrafăcut.
Could not register because the number of registered users has reached the limit.
PIN-ul introdus este incorect.
Serverul de autent. nu funcţionează. Contactaţi admin. de sistem.
Nu poate fi găsit serverul de autent. Contactaţi admin. de sistem.
Cannot log in because anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
S-a detectat un conflict de adrese IP.
A fost detectat un conflict de adrese IP în reţea. (Linia principală)
A fost detectat un conflict de adrese IP în reţea. (Linia secundară)
Verificaţi conexiunea de reţea.
Verificaţi conex. de reţea.(Linia princip.)
Verificaţi conex. de reţea. (Linia secund.)
Cannot log in because an authentication error occurred in Department ID Management. Contact the system manager.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Eroare redare PDL nn (nn este numele modulului)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
The password does not meet the policy requirements. Change the password.
A fost introdus un cartuş de toner care nu poate fi folosit cu acest dispozitiv, aşa că imprimarea este indisponibilă.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
No paper.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
95H2-090