Paper Deck Unit PD-H

Inštaláciou voliteľného zásobníka papiera môžete vložiť veľké množstvo papiera štandardnej veľkosti, napríklad A4 a LTR, čo uľahčuje prácu pri vkladaní papiera.

Predný kryt zásobníka papiera Základný postup vkladania papiera

Tento kryt otvorte pri vkladaní papiera.

Zadný kryt zásobníka papiera

Tento kryt otvorte pri odstraňovaní zachyteného papiera vnútri zariadenia. Zaseknutý papier v zdroji papiera
Postup pripojenia jednotiek Paper Feeder PF-J a Paper Deck Unit PD-H je uvedený v príručke Sprievodca nastavením.
95FU-0A9