Voliteľné možnosti

Funkcionalita zariadenia sa dá rozšíriť inštaláciou doplnkov zariadenia.

Dostupné doplnky

Vyhľadanie doplnkov podľa vašich potrieb

Pridanie zásuviek na papier

Niektoré nastavenia sa v závislosti od konfigurácie voliteľného vybavenia nainštalovaného na zariadení nemusia zobraziť.
95FU-0A6