Paper Feeder PF-J

Umožňuje pridať zásuvku na papier. Vďaka vloženiu iného formátu papiera do voliteľnej ďalšej zásuvky na papier sa nemusíte venovať výmene papiera.

Zásuvka na papier Základný postup vkladania papiera

Vložte papier.

Zadný kryt podávača papiera

Tento kryt otvorte pri odstraňovaní zachyteného papiera vnútri zariadenia. Zaseknutý papier v zdroji papiera
Postup pripojenia jednotky Paper Feeder PF-J je uvedený v príručke Sprievodca nastavením.
95FU-0A8