Možnosti správy

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe rozšírenia možností zariadenia a zjednodušení správy zariadenia.
Dvojité sieťové prostredie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Je možné použiť dvojité sieťové prostredie, ktoré využíva pripojenie ku káblovej sieti LAN a k bezdrôtovej sieti LAN alebo ku káblovej sieti LAN a k druhej káblovej sieti LAN.
Bezdrôtová sieť LAN Je vstavaná v zariadení, vďaka čomu môžete k zariadeniu pripojiť počítač alebo mobilné zariadenie, ako aj inštalovať zariadenie na osobitnom (separátnom) mieste.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie zásad zabezpečenia v kancelárii
Zariadenie umožňuje priamo tlačiť údaje uložené v mobilnom zariadení. Taktiež môžete použiť mobilné zariadenie na stanovenie nastavení tlače s núteným podržaním v zariadení.
Zásady zabezpečenia obsahujú celopodnikové pravidlá, ktoré sa týkajú zabezpečenia. V tomto zariadení je možné spoločne nastaviť viaceré nastavenia týkajúce sa zásad zabezpečenia.
95FU-09H