Základné operácie v systéme Windows

V závislosti od vami používaného počítača sa úkon môže líšiť.

Zobrazenie priečinka tlačiarne

Windows Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte položku [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [Spustiť] vyberte možnosť [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10/11
[] vyberte [Systém Windows]  [Ovládací panel] [Hardvér a zvuk] [Zariadenia a tlačiarne].
Windows Server 2016
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [] vyberte možnosť [Ovládací panel] [Hardvér] [Zariadenia a tlačiarne].

Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri

1
Otvorte program Windows Prieskumník.
Windows Server 2012
Pravým tlačidlom myši kliknite do ľavého dolného rohu obrazovky vyberte možnosť [Prieskumník].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [Štart] vyberte možnosť [Prieskumník].
Windows 10/11/Server 2016
Kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo [] vyberte [File Explorer]
2
Vyberte možnosť [Sieť] alebo [##My Network Places] a dvakrát kliknite na počítač nastavený ako tlačový server.
Ak chcete zobraziť počítače v sieti, pravdepodobne budete musieť zapnúť zisťovanie siete alebo vyhľadávať počítače v sieti.
Zobrazí sa zdieľaná tlačiareň.

Kontrola portu tlačiarne LPR/RAW

1
Otvorte priečinok tlačiarní. Zobrazenie priečinka tlačiarne
2
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a potom kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] (alebo [Vlastnosti]).
3
Skontrolujte nastavenia portu.
Kliknite na kartu [Porty].
Overte, či je pre tlačiareň vybratý správny port.

Pri tlači z aplikácie Windows Obchod

Windows Server 2012
Zobrazte kľúčové tlačidlá na pravej strane obrazovky Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia] Ovládač, ktorý používate [Tlačiť].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte kľúčové tlačidlá na pravej strane obrazovky Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia] [Tlačiť] Ovládač, ktorý používate [Tlačiť].
Windows 10/11
Ťuknite alebo kliknite na položku [Tlačiť] v aplikácii . Ovládač, ktorý používate  [Tlačiť].
Ak tlačíte týmto spôsobom, k dispozícii je len obmedzené množstvo funkcií tlače.
Ak sa zobrazuje hlásenie [Tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť. Prejdite na pracovnú plochu a postarajte sa o to.], prejdite na plochu a pokračujte podľa pokynov v zobrazenom dialógovom okne. Táto správa sa zobrazí, keď je stroj nastavený na zobrazenie mena používateľa počas tlače a v podobných prípadoch.
95FU-09L