Vnútrajšok

Priehradka kaziet s tonerom

Pri výmene tonerovej kazety vytiahnite tento zásobník. Výmena kazety s tonerom

Kryt výmeny tonera

Pri výmene tonerovej kazety otvorte tento kryt.
Výmena kazety s tonerom

Fixačná jednotka

Ak sa vnútri zariadenia zasekne papier, vytiahnite fixačnú jednotku a odstráňte zachytený papier. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Prenosová jednotka

Ak sa vnútri zariadenia zasekol papier, vytiahnite fixačnú jednotku a nadvihnite túto jednotku, aby ste odstránili zachytený papier. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Zadný kryt hlavnej jednotky

Pri výmene fixačnej jednotky alebo odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte tento kryt. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Tlačidlo odomknutia krytu dráhy podávania

Stlačením tlačidla otvorte kryt dráhy podávania.

Kryt dráhy podávania

Tento kryt otvorte, keď sa papier zachytil v zdroji papiera.
95FU-018