Výmena kazety s tonerom

Keď bude množstvo tonera nízke alebo sa minie, zobrazí sa správa s výzvou na prípravu novej tonerovej kazety alebo výmenu tonerovej kazety. Pripravte novú tonerovú kazetu alebo ju vymeňte podľa zobrazenej správy.

Upozornenia týkajúce sa výmeny tonerovej kazety

Tonerové kazety nevymieňajte, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie, aby ste tak urobili.
Nedotýkajte sa ani nepoškrabte povrch bubna () ani ho nevystavujte pôsobeniu svetla.
Podrobnosti o každom hlásení nájdete v časti Protiopatrenia pre každú správu.
Informácie o číslach produktov pre tonerové kazety nájdete v časti Spotrebný materiál.
Môžete skontrolovať aktuálne množstvo zostávajúceho tonera. Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov

Postup výmeny tonerovej kazety

Pri výmene tonerových kaziet postupujte podľa pokynov vo videu spolu s pokynmi uvedenými nižšie.
1
Stlačením tlačidla na otvorenie krytu výmeny tonera otvorte predný kryt hlavnej jednotky.
2
Uchopte tonerovú kazetu a vytiahnite ju smerom nahor.
3
Vyberte náhradnú tonerovú kazetu zo škatule, zatraste kazetou päťkrát alebo šesťkrát, ako je znázornené nižšie, aby sa toner v kazete rozložil rovnomerne. Potom ju položte na rovný povrch.
V tomto kroku neodstraňujte ochranný kryt bubna ().
4
Zložte ochranný kryt bubna.
5
Nainštalujte kazetu s tonerom.
Vložte tonerovú kazetu do priehradky tonerových kaziet a zatlačte ju až na doraz.
Dávajte pozor, aby ste nenarazili valcom do rámu priehradky tonerových kaziet alebo iných častí.
6
Zatvorte predný kryt hlavnej jednotky.
95FU-085