Premiestnenie zariadenia

Zariadenie je ťažké. Aby ste predišli zraneniu pri premiestňovaní zariadenia, postupujte podľa nižšie popísaného postupu. Aby ste si pred presunom overili bezpečnostné opatrenia, prečítajte si Dôležité bezpečnostné pokyny dodané so zariadením.
Ak sa má zariadenie prepravovať na účely premiestnenia, odstránenia atď., vykonajte nasledujúce kroky, aby ste zabránili poškodeniu a chybám počas prepravy:
Vyberte kazety s tonerom.
Bezpečne zabaľte zariadenie do pôvodného obalu (škatule) a baliacimi materiálmi.
1
Vypnite zariadenie a počítač.
Vypnutie zariadenia
2
Káble a šnúry odpojte zo zariadenia v číselnom poradí tak, ako je to na obrázku nižšie.
Od vášho prostredia závisí, či sú káble označené symbolom * pripojené.
 Elektrická zástrčka
 Napájací kábel
 LAN kábel*
 USB zariadenie*
 USB kábel*
3
Pri preprave zariadenia na dlhú vzdialenosť vyberte tonerovú kazetu. Výmena kazety s tonerom
4
Zatvorte všetky otvorené kryty a premiestnite zariadenie na nové miesto.
Zariadenie je ťažké (Hardvérové špecifikácie). Nesnažte sa zariadenie prenášať.
Použite rukoväti na obidvoch stranách zariadenia a na prenos zariadenia využite najmenej dve osoby.
Ak je k zariadeniu pripojený voliteľný podávač papiera alebo zásobník papiera.
Pred zdvíhaním zariadenia odistite podávač papiera a zásobník papiera a prepravujte ich osobitne.
5
Opatrne umiestnite zariadenie na nové miesto inštalácie.
Informácie o tom, ako nainštalovať zariadenie po premiestnení, nájdete v časti Sprievodca nastavením. Príručky a ich obsah
95FU-086