Obmedzenie používania pamäťových médií

Aj keď pamäťové médiá, ako sú pamäťové zariadenia USB, sú praktické, ak sa riadne nespravujú, môžu sa stať zdrojom úniku informácií. Táto časť opisuje postup, ako zakázať používanie pamäťových médií a zamedziť tlač údajov uložených na pamäťových médiách. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
Vyberte položky <Nastaviť> <Nastavenia funkcie> <Prístup k súborom> <Nastavenia pamäťového média> <Použiť funkciu tlače> <Vyp.>.
95FU-04Y