Obmedzenie tlače z počítača

Tlač z počítača (Tlač z počítača) môžete obmedziť tak, že bude možné tlačiť len konkrétne typy dokumentov. Zariadenie tiež možno nakonfigurovať tak, že sa dokumenty nevytlačia, kým sa používateľ neoverí v zariadení (Tlač dokumentov podržaných v zariadení). Zariadenie možno obmedziť aj tak, aby bola možná len šifrovaná zabezpečená tlač dokumentov. Tým sa dá predísť úniku informácií v dôsledku tlače bez dozoru alebo nechránených tlačových údajov. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.

Zákaz tlače z počítača

Používateľom môžete zakázať tlačiť dokumenty z počítača.
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>  <Obmedziť tlačové úlohy>  <Zap.>  Zvoľte výnimky z obmedzení

Konfigurácia nastavení tlače s núteným podržaním

Pri tlači dokumentov z počítača môžete podržať tlačové údaje v zariadení a zabrániť tak okamžitej tlači dokumentov (Tlač dokumentov podržaných v zariadení). Nastavenia je možné nakonfigurovať tak, že tlač nebude možná, kým sa používateľ neoverí v zariadení, čím sa zaistí lepšie zabezpečenie a zníži sa riziko, že si citlivé dokumenty prezrú alebo náhodne vezmú iné osoby. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položky [Printer]  [Print].
4
Vyberte možnosť [Force Hold], nastavte potrebné podmienky a kliknite na [OK].
Môžete nastaviť podrobné podmienky na podržanie tlačových úloh, napríklad používateľa alebo adresu IP. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky, podržia sa všetky tlačové úlohy okrem úloh od neidentifikovaných používateľov. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky a prijme sa tlačová úloha od neidentifikovaného používateľa, zruší sa bez podržania.
Nastavenia podmienok na podržanie dokumentov
Konfigurácia podrobných nastavení tlače s núteným podržaním
Môžete nakonfigurovať podrobné nastavenia pre dokumenty podržané na tlač, napríklad ako dlho majú ostať uložené a ako sa majú zobrazovať. <Tlač>
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení

Nastavenie iných obmedzení

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Printer]  [Print].
4
Nastavte ďalšie obmedzenia.
[Delete Job After Printing]
Začiarknite toto políčko, ak chcete úlohy po vytlačení odstrániť.
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
Začiarknite toto políčko, ak chcete z počítačov prijímať len tlačové úlohy zabezpečené šifrovaním.
[Require Domain Name to Determine My Job]
Začiarknite toto políčko, ak chcete určovať tlačové úlohy prihlásených používateľov ako „meno používateľa + názov domény“.
[Display Other User Jobs]
Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť úlohy od iných používateľov než od overeného používateľa.
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Začiarknite toto políčko, ak chcete obmedziť, aby úlohy používateľov iných ako overený používateľ bolo možné v prípade ich zobrazenia odstrániť.
[Match Case for User Name]
Začiarknite toto políčko, ak chcete v používateľských menách rozlišovať veľké a malé písmená.
[Enable Auto Print Function When Logging In]
Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky vytlačiť tlačové úlohy s núteným podržaním, keď sa prihlási príslušný používateľ.
[Require PIN for Job Deletion]
Začiarknite toto políčko, ak chcete pri odstraňovaní zabezpečenej tlačovej úlohy vyzvať používateľa na zadanie kódu PIN.
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
95FU-04X