Vygenerovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)

Certifikáty vygenerované v tomto zariadení nemajú podpis CA, čo môže v niektorých komunikačných partnerských zariadeniach spôsobiť chyby pri komunikácii. Ak si chcete k certifikátu vyžiadať podpis CA, je potrebné podať žiadosť o podpis certifikátu (certificate signing request, CSR). CSR môže vygenerovať používateľ, ktorý sa prihlási s oprávneniami správcu.

Vygenerovanie kľúča a CSR

V zariadení je možné vygenerovať kľúč a CSR. Údaje CSR možno takisto zobraziť na obrazovke a exportovať v podobe súboru.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Device Management] [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite na [Generate Key].
5
Kliknite na [Key and Certificate Signing Request (CSR)].
6
Nakonfigurujte položky potrebné pre kľúč a certifikát.
[Key Name]
Zadajte názov kľúča. Použite názov, ktorý neskôr v zozname ľahko nájdete.
[Signature Algorithm]
Zvoľte hashovací algoritmus, ktorý chcete používať na podpis.
[Key Algorithm]
Zvoľte algoritmus kľúča a zadajte dĺžku kľúča, ak je vybraná možnosť [RSA], alebo špecifikujte typ kľúča, ak je vybraná možnosť [ECDSA].
[Country/Region]
Vyberte zo zoznamu kód krajiny alebo ho priamo zadajte.
[State]/[City]
Zadajte miesto.
[Organization]/[Organization Unit]
Zadajte názov organizácie.
[Common Name]
Zadajte adresu IP alebo FQDN.
Pri vykonávaní tlače cez IPPS v prostredí systému Windows je vždy potrebné zadať adresu IP zariadenia.
Aby bolo možné použiť FQDN zariadenia, je potrebný server DNS. Ak sa server DNS nepoužíva, zadajte adresu IP.
7
Kliknite na [OK].
Zobrazia sa údaje CSR.
Ak chcete údaje CSR uložiť do súboru, kliknite na položku [Store in File] a zadajte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť.
Kľúč, ktorý vygeneroval CSR, sa zobrazuje na obrazovke zoznamu kľúčov a certifikátov, ale samostatne ho nie je možné použiť. Ak ho chcete použiť, je potrebné zaregistrovať certifikát, ktorý sa neskôr vydá na základe CSR. Registrácia certifikátu do kľúča

Registrácia certifikátu do kľúča

Vyžiadaný certifikát vydaný na základe CSR je možné zaregistrovať.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
V zozname [Certificate] kliknite na ikonu pri certifikáte, ktorý chcete zaregistrovať.
5
Kliknite na [Register Certificate].
6
Zaregistrujte certifikát.
Kliknite na tlačidlo [Prehľadávať...], špecifikujte súbor na registráciu (certifikát) a kliknite na tlačidlo [Register].
95FU-04J