Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS

Používaním šifrovanej komunikácie TLS môžete predísť sledovaniu, predstieraniu iného odosielateľa a manipulácii s údajmi prenášanými medzi zariadením a inými zariadeniami, napríklad počítačmi. Pri konfigurovaní nastavení šifrovanej komunikácie TLS je potrebné zadať kľúč a certifikát (servera), ktorý chcete používať na šifrovanie. Môžete použiť kľúč a certifikát, ktoré sú predinštalované v zariadení, alebo si môžete vygenerovať vlastné alebo ich získať od certifikačnej autority. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
Ak chcete používať kľúč a certifikát, ktoré si vygenerujete sami, vygenerujte si ich ešte pred vykonaním nižšie opísaného postupu. Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Ak chcete používať kľúč a certifikát, ktoré získate od certifikačnej autority (CA), zaregistrujte ich ešte pred vykonaním nižšie opísaného postupu. Registrácia kľúča a certifikátu

Nastavenie TLS

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Network Settings]  [TLS Settings].
4
Kliknite na položku [Key and Certificate].
5
Kliknite na položku [Use] pri kľúči a certifikáte, ktoré chcete používať na komunikáciu šifrovanú pomocou TLS.
Ak chcete používať predinštalovaný kľúč a certifikát, zvoľte možnosť [Default Key].
6
Kliknite na [Network Settings]  [TLS Settings].
7
Špecifikujte položky [Maximum Version] a [Minimum Version].
8
Vyberte algoritmus, ktorý chcete použiť, a kliknite na [OK].
Dostupné sú nasledujúce kombinácie verzií TLS a algoritmov.
: Dostupné
–: Nedostupné
Algoritmus
Verzia TLS
[TLS 1.3]
[TLS 1.2]
[TLS 1.1]
[TLS 1.0]
[Encryption Algorithm]
[AES-CBC (256-bit)]
[AES-GCM (256-bit)]
[3DES-CBC]
[AES-CBC (128-bit)]
[AES-GCM (128-bit)]
[CHACHA20-POLY1305]
[Key Exchange Algorithm]
[RSA]
[ECDHE]
[X25519]
[Signature Algorithm]
[RSA]
[ECDSA]
[HMAC Algorithm]
[SHA1]
[SHA256]
[SHA384]
Možnosť [Format Encryption Method to FIPS 140-2] nie je možné použiť v prípade, ak je vybratá možnosť [CHACHA20-POLY1305] alebo [X25519].
Spustenie Remote UI (Vzdialené PR) pomocou TLS
Ak sa pokúsite spustiť Remote UI (Vzdialené PR), keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie ohľadom bezpečnostného certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané správne URL a potom pokračujte zobrazením okna Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení

Nastavenie úrovne zabezpečenia a metódy šifrovania

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Security Settings]  [Encryption/Key Settings].
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [Encryption Settings].
5
Nakonfigurujte nastavenia a metódu šifrovania a kliknite na [OK].
[Prohibit Use of Weak Encryption]
Ak chcete zakázať použitie slabého šifrovania s dĺžkou kľúča 1024 bitov alebo menej, začiarknite toto políčko. Ak chcete zakázať použitie kľúčov a certifikátov so slabým šifrovaním, vyberte položku [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption].
[Format Encryption Method to FIPS 140-2]
Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby funkcie využívajúce šifrovanie boli kompatibilné s režimom FIPS 140-2.
Ak vyberiete možnosť [Format Encryption Method to FIPS 140-2], môžete zabezpečiť zhodu metódy šifrovania komunikácie TLS s normami FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 schválenými vládou USA, avšak s nasledujúcimi obmedzeniami.
Ak pre TLS zadáte certifikát, ktorý využíva algoritmus neuznávaný normami FIPS (nižší ako RSA2048bit), ohlási sa chyba.
Ak miesto určenia komunikácie nepodporuje šifrovacie algoritmy uznávané normami FIPS, dôjde k chybe komunikácie.
[CHACHA20-POLY1305] a [X25519] už nie je možné ďalej používať.
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
95FU-04F