Vypnutie a reštartovanie zariadenia

Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) je možné zariadenie aj vypnúť alebo reštartovať.
Pri vypnutí alebo reštartovaní zariadenia sa všetky práve tlačené dokumenty zrušia.

Vypnutie zariadenia

Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Reštartovanie stroja

Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
95FU-054