Kontrola stavu a histórie tlače

Môžete skontrolovať stav čakania tlačových úloh a tiež to, či sa počas tlače vyskytla alebo nevyskytla chyba. K dispozícii sú aj operácie ako uprednostnenie tlače dokumentu pred inými dokumentmi a dočasné pozastavenie alebo zrušenie tlače.
Ak sa používa správa osobného overovania, na obrazovke <Monitor stavu> môžete používateľom zamedziť vykonávanie operácií na úlohách iných používateľov. <Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>
1
Stlačte tlačidlo (Monitor stavu).
2
Vyberte položku <Tlačová úloha>.
3
Vyberte stavy a výpisy tlače.
Kontrola stavu tlače
1
Pod položkou <Stav úlohy> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Kontrola histórie tlače
1
V časti <Výpis úlohy> vyberte položku  vyberte dokument, ktorého históriu chcete skontrolovať.
Po úspešnom vytlačení dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak tlač dokumentu zlyhala pre jeho zrušenie alebo chybu, zobrazí sa položka <Error>.
Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
95FU-02J