<Nastavenia zobrazenia>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach zobrazenia.
<Poradie zobraz. tlač. na domov. obraz.>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete zmeniť usporiadanie tlačidiel zobrazených na obrazovke <Domov>. Prispôsobenie obrazovky <Domov>
<Implicitné okno pri spustení/obnovení>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť predvolenú obrazovku, ktorá sa zobrazí počas spúšťania alebo obnovenia.
<Jazyk>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete si vybrať jazyk zobrazenia na displeji.

<Prepínač zadania mm/palce>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť, či sa na rôznych obrazovkách zadávania číselných hodnôt majú zadávať číselné hodnoty v milimetroch alebo palcoch.
<Nastavenia zobrazenia IP adresy>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť, či chcete zobraziť IP adresu na obrazovke <Monitor stavu>.
<Zobraziť ikonu so zostávajúcim tonerom>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť, či sa má v pravom dolnom rohu displeja zobraziť ikona označujúca množstvo tonera zostávajúceho v tonerovej kazete.
<Zobraziť mobilný portál>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť, či chcete zobraziť možnosť <Mobilný portál> na obrazovke <Domov>.
<Načasovanie upozor. na výmenu tonera>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť úroveň zostávajúceho tonera v tonerovej kazete, pri ktorej sa zobrazí správa o objednávke tonera.
<Zobraz. upoz. o vým. súpravy na údržbu>
<Nastaviť> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť, či sa má zobraziť hlásenie s výzvou na prípravu súpravy na údržbu, keď fixačná jednotka dosiahne predpokladanú životnosť.
95FU-073