Nastavenie adresy IP

Na pripojenie zariadenia do siete je potrebná adresa IP jedinečná v danej sieti. Zariadenie podporuje dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6. Nastavte si ich a používajte podľa svojho prostredia. Môžete používať adresu IPv4 alebo IPv6. Takisto môžete používať obidve súčasne.
Ak je v možnosti <Vybrať rozhranie> vybraný spôsob pripojenia s hlavnou a vedľajšou linkou, zadajte IP adresu vedľajšej linky v možnosti <Nastavenia IP adresy> v ponuke <Nastavenia vedľajšej linky>.
95FU-00H