Konfigurácia systémovej dátovej komunikácie

Nastavenia popisované v tejto časti sú potrebné, aby bolo možné používať vedľajšiu linku na poskytovanie názvov DNS a dátovú komunikáciu prostredníctvom servera proxy. Na určenie týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
Nastavenie adresy servera DNS a nastavenia servera proxy pre vedľajšiu linku možno používať iba na špecifickú systémovú dátovú komunikáciu, napríklad použitie vedľajšej linky na prístup k serveru na distribúciu firmvéru. Nedajú sa použiť na bežné internetové pripojenie. Ak používate server DNS alebo proxy pre vedľajšiu linku na iné účely než systémovú dátovú komunikáciu, v nastaveniach hlavnej linky zaregistrujte adresy a čísla portov na použitie s vedľajšou linkou.
Môžete tiež vykonávať určité typy komunikácie systémových údajov s hlavnou linkou.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Network Settings] [Settings for System Data Communication].
4
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Nastavenie servera DNS vedľajšej linky
1
V časti [IPv4 DNS Settings] zadajte IP adresu servera DNS podľa svojho prostredia.
Nastavenie servera proxy vedľajšej linky
1
Vyberte položku [Use Proxy].
2
Zadajte adresu a číslo portu servera proxy podľa svojho prostredia.
3
Ak chcete používať overovanie na serveri proxy, vyberte možnosť [Use Proxy Authentication] a zadajte používateľské meno a heslo.
Výber linky na použitie
1
Vyberte možnosť [Main Line] alebo [Sub Line] v položke [Select Line to Use].
Ak vyberiete možnosť <Hlavná linka> v položke <Vybrať linku, ktorá sa má použiť>, nastavenia pre možnosť <Hlavná linka> sa reflektujú v položkách <Nastavenia adresy servera DNS> a <Nastavenia Proxy>.
Nastavenia servera DNS
Nastavenie servera proxy
5
Kliknite na položku [OK].
95FU-011