Prispôsobenie sieťovému prostrediu

Rozsah a podoba siete sa líši v závislosti od jej účelu a používania. Zariadenie podporuje rôzne technológie a dokáže sa prispôsobiť rôznym prostrediam. Poraďte sa so správcom svojej siete a vykonajte potrebné nastavenia podľa svojho prostredia.
95FU-00R