Prijava v napravo

Če sta omogočeni funkciji »Upravljanje ID-jev oddelkov« ali »ID-ji upraviteljev sistema«, se morate pred uporabo naprave prijaviti. Ko se prikaže zaslon za prijavo, uporabite spodnji postopek za vnos ID-ja oddelka in kode PIN.
Če je nastavljena možnost <Čas avtomatske ponastavitve>, je uporabnik samodejno odjavljen, če se v določenem časovnem obdobju ne izvede nobeno dejanje. <Čas avtomatske ponastavitve>
1
Izberite <ID oddelka> ali <Sistemska kontrolna ID>.
2
Vnesite ID in pritisnite .
3
Izberite <PIN>.
4
Vnesite kodo PIN in pritisnite .
5
Pritisnite .
Po uspešni prijavi so na voljo funkcije naprave.
Po uporabi se odjavite.
95H3-020