Uporaba nadzorne plošče

Prikazovalnik in tipke nadzorne plošče lahko uporabljate za konfiguracijo nastavitev naprave ali upravljanje funkcij. V tem poglavju je opisana osnovna uporaba prikazovalnika in tipk.
Prilagodite svetlost zaslona
Če se vsebina na zaslonu slabo vidi, na nadzorni plošči prilagodite svetlost.
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Dostopnost>  <Svetlost osvetlitve> prilagodite svetlost z  ali
95H3-01S