Nadzorna plošča

V tem razdelku so opisani imena in uporaba tipk nadzorne plošče.

Zaslon

Ogledate si lahko stanja postopkov in napak v tej napravi, količino preostalega tonerja v kartuši s tonerjem in druga stanja. Osnovni zasloni

Tipka Domov

Pritisnite za prikaz zaslona Domov, ki omogoča dostop do nastavitvenega menija in funkcij, kot sta tiskanje s pomnilniškega medija in nastavitve papirja. Elementi, prikazani na zaslonu <Domov>

Tipka Nazaj

Pritisnite, če se želite vrniti na prejšnji zaslon. Če pritisnete to tipko, ko določate nastavitve, se nastavitve ne bodo uveljavile in na zaslonu se bo prikazal prejšnji zaslon.

Številske tipke (tipke [0]-[9])

Uporabite jih za vnos številk in besedila. Vpisovanje znakov

Tipka [*]

Pritisnite, da preklopite med vrstami vnesenega besedila.

Indikator podatkov

Utripa ob izvajanju postopka, kot je prenos podatkov ali tiskanje. Neprekinjeno sveti, če dokumenti čakajo na obdelavo.

Indikator napake

Utripa ali sveti, če pride do napake, na primer zastoja papirja.
Če indikator napake utripa, upoštevajte navodila na zaslonu. Odpravljanje težav
Če indikator napake neprekinjeno sveti, se obrnite na prodajalca ali serviserja.

Tipka Varčevanje energije

Pritisnite za preklop naprave v način mirovanja. V načinu mirovanja tipka sveti zeleno. Znova pritisnite tipko za izhod iz načina spanja. Preklop v način pripravljenosti

Tipka Nadzor stanja

Pritisnite jo, da preverite stanje tiskanja, si ogledate zgodovino uporabe ali nastavitve omrežja, kot je naslov IP naprave. Preverite lahko tudi stanje naprave, na primer preostalo količino papirja in preostalo količino tonerja v kartuši s tonerjem ali morebitne napake. Zaslon <Nadzor stanja>

Tipka [ID]

To tipko pritisnite po vnosu ID-ja in kode PIN, s katerima se prijavite v napravo, če je omogočeno upravljanje ID-jev oddelkov. Po končani uporabi naprave znova pritisnite tipko, da se odjavite. Prijava v napravo

Tipka Počisti

Pritisnite, da izbrišete vnesene številke in besedilo.

Tipka Ustavi

Pritisnite jo, da prekličete tiskanje in druge postopke.

Tipka [#]

Pritisnite za vnos simbolov, kot je @ ali /.

Tipka []

Ko določate nastavitve, se s to tipko vrnete na prejšnji zaslon. Ko vnašate številke, s pritiskom tipke premaknete kazalec v levo.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko izberete element, ki je tik nad trenutno izbranim elementom. Ko spreminjate vrednost nastavitve, s to tipko povečate vrednost.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko skočite na naslednji zaslon. Ko vnašate številke, s pritiskom tipke premaknete kazalec v desno.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko izberete element, ki je tik pod trenutno izbranim elementom. Ko spreminjate vrednost nastavitve, s to tipko zmanjšate vrednost.

Tipka []

Pritisnite, da uveljavite nastavitve ali vnesene podrobnosti.
95H3-01C