Premeščanje naprave

Naprava je težka. Pred premikanjem naprave upoštevajte spodnja navodila, da preprečite poškodbe. Za potrditev varnostnih ukrepov pred premikanjem preberite tudi dokument Pomembni varnostni napotki, priložen napravi.
Če bo naprava premaknjena zaradi selitve, odstranjevanja ali drugih razlogov, upoštevajte naslednje korake, da med transportom preprečite poškodbe in napake:
Odstranite kartuše s tonerjem.
Napravo varno zapakirajte v izvirno škatlo in embalažo.
1
Izklopite napravo in računalnik.
Izklop naprave
2
Iz naprave izključite kable in napajalni kabel v spodnjem vrstnem redu.
Od okolja je odvisno, ali so priključeni kabli, označeni z »*«.
 Napajalni vtič
 Napajalni kabel
 Kabel LAN*
 Naprava USB*
 Kabel USB*
3
Med daljšim premikanjem naprave odstranite kartušo s tonerjem. Zamenjava kartuše s tonerjem
4
Zaprite vse odprte pokrove in napravo premaknite na drugo mesto.
Naprava je težka (Tehnični podatki za strojno opremo). Ne poskušajte nositi naprave.
Napravo naj nosita vsaj dve osebi, tako da držita ročaje na obeh straneh naprave.
Če je na napravo priključen dodatni podajalnik papirja ali predal za papir.
Preden dvignete napravo, odstranite podajalnik papirja ali predal za papir in ga prenesite ločeno od naprave.
5
Napravo previdno spustite na mesto, kamor jo želite postaviti.
Več informacij o namestitvi naprave na drugem mestu najdete v priročniku Priročnik za namestitev. Priročniki in njihova vsebina
95H3-086